ASK-Healing Utbildning

ASK-Healing Utbildning

ASK ASK – Ande Själ Kropp

ASK står för Ande, Själ och Kropp. Det står också för Ask-trädet, som enligt nordisk mytologi är ett heligt träd med läkande och helande kraft:

LÄKETRÄ ASKEN
Yggdrasil, världsträdet, sträckte sig upp i himlen. Den identifierades av de gamle nordborna som ASKEN (Fraxinus excelsior), eftersom det växer så fort och blir högre än något annat i vårt land. Asken betraktades som ett heligt träd och borde ha förmågan att på ett övernaturligt sätt bota sjukdomar. Av Askens trä tillverkades sk såreträ. Höll man såreträ i händerna tills trästyckena blir varma, blev enligt folktron blodflöde stilla läkta.

Matts Bergmark
från boken “Vallört och Vitlök”

 

 ASK Utbildning

Detta är en gedigen stor utbildning baserad på energier som är återhämtade från begynnelsen och som har kanaliserats till mig. ASK-Healingutbildningen innefattar Grundutbildning som är obligatorisk, utifrån den kan du välja om du vill, att fortsätta gå vidare med de andra Påbyggnadsutbildningarna.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som healer, terapuet  och/eller vill öppna upp dina mediala förmågor. Många vänder sig även till denna utbildning dels för att lära sig att hantera olika energier som finns inom oss och utanför oss. De tunga och de lätta energierna. Vissa går utbildningen för sin egen del för att förhöja sitt medvetande.

Utbildningen är baserad på 4 st kurser. Efter slutförd utbildning ges ett certifikat. Väljer du att genomföra utbildningen för egen del ges ett kursintyg.

Under varje kurstillfälle kanaliseras kursen dessa dagar för att den ska vara så individuell och skräddarsydd som möjligt för att Du ska kunna arbeta med Dina medfödda, mediala och andliga förmågor, som är den Röda tråden genom hela Askhealing-utbildningen. Läs gärna referenser>>

ASKIntensivutbildning i Spanien 2019

CERTIFIERAD ASKUTBILDNING  med utveckling av mediala förmågor
INTENSIVKURS I SPANIEN

Vill du göra en förändring i ditt liv?  Snabba på din andliga utveckling?
Söker du och vill hitta ditt livs syfte och uppgift?

Nu kommer denna omtyckta utbildning till Spaniens Nerja. En intensivutbildning med de 2 första kurserna under 1 vecka. Resterande 2 delkurser kommer att vara i Annias Ask i Falkenberg.
Vi har 4 st heldagars intensivkurs med meditationer, öva behandlingar & mycket info ang andlig uppstigning och läran om spirituell utveckling och även kursinfo.

Den röda tråden i utbildningen är att du utvecklar och öppnar upp dina medfödda, mediala och andliga förmågor för att kunna utföra din livsuppgift.

Dina fördelar med att delta i utbildningen i Spanien, som ej ingår i Sverige:
-Du får utan kostnad delta i yoga.
-Möten och samråd tillsammans med mig, vilket ger dig ett stort utrymme för coaching direkt på plats.
-Acceleration i ditt medvetande med hjälp av intensivutbildningens upplägg.
-Specialinriktade meditationer som förhöjer din energikropp.
-Du kan även njuta av sol, bad och shopping förstås!!

Läs gärna referenser ang utbildningen  här>>   

Intresserad 2019?

För mer info och anmälan kontakta mig!

ASK Bakgrund

Utbildningen är baserad på energier som är återhämtade från begynnelsen och som kanaliserades till mig år 2003. En gammal kunskap väcktes upp inom mig och som blev en kanalisering genom olika s.k. “källor”. Under ett antal år innan denna återupptäckt, arbetade jag med healing genom guider, men har sen dess vidareutvecklat mina andliga delar i mig själv och hämtat “HEM” mitt ursprung. Efter det, kom jag då i kontakt med källor som är på en mycket hög nivå.

Genom dessa källor har jag återhämtat den kunskap som nu är mitt syfte att sprida över Moder Jord, dels med dessa utbildningar o dels med mitt uppstigningsprogram. Teknikerna och energierna härstammar från begynnelsens tid. Vid den tiden fanns de energier som idag kallas för uppstigningsenergier och som mänskligheten behöver just nu.

Dessa energier kan Du arbeta genom när Du utbildar Dig i Annias Ask genom ASK-healing utbildningen. I utbildningarna ingår mycket Rise Up-meditationer. Genom dessa påbörjar eller fortsätter Du din egen uppstigningsprocess. I varje grupp ingår alltid skräddarsydda meditationer för din andliga mediala utveckling.

ASK Certifikat

Efter genomförd hel Grundutbildning som är 4 kurser, ges ett Certifikat under en separat certifieringsdag.
Har du genomfört utbildningen för egen del ges ett kursintyg under sista kurstillfället.

ASK Återträffar

När du slutfört eller är under din Grundutbildning finns återträffar, där du ger och får ta emot behandling av de andra deltagarna.
Här ingår meditation och med de utomjordiska källornas energier. Vi går igenom material och kunskaper som är lärda under din utbildning.

ASK Nätverksträff

Dessa träffar är för att du ska vara en fullt uppdaterad kanal. Detta är främst för din egen del, men även för mig som är högst ansvarig för att rätt energier överförs till våra medmänniskor och över vår planet.
Under denna träff får du andlig/personlig och medial coching/vägledning hur du går vidare i din egen utveckling, men även medial coaching i grupp. Även för dig som ska starta/vidareutveckla din verksamhet/företag.

 

ASKCoaching

Under och även efter din utbildning har du även möjlighet att få hjälp med att fördjupa dig inom dina behandlingar. Tillsammans med mig får du andlig och personlig Coaching för att få mer verktyg och arbeta mer professionellt. Du kanske vill utveckla din diagnos-reading mer. Se över dina utomjordiska kontakter, dina guider, klients guider, änglar, anhöriga m.m. I denna coaching ingår även Initieringar, Aktiveringar och Koder för din andliga utveckling.

Kommentarer inaktiverade.